ร่วมงานกับเรา

บริษัท ยันม่าร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์) จำกัด (วาย ซี ที) เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการเงินสำหรับเครื่องจักรกลการเกษตรและเครื่องจักรกลด้านการก่อสร้างโดยคลอบคลุมการบริการสำหรับลูกค้ายันม่าร์ในประเทศไทยทั้งหมดบริษัทฯพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพและต้องการความก้าวหน้ามาร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กรให้เติบโตในสายอาชีพภายใต้การมุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้เติบโตเคียงคู่ไปกับบริษัทฯ อย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง พร้อมสร้างสมดุลระหว่างการดำเนินชีวิตและการทำงาน 

สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรไปด้วยกัน

บริษัท ยันม่าร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์) จำกัด (วาย ซี ที) กำลังมองหาบุคคลที่มีศักยภาพเพื่อเข้าร่วมงานกับเราในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

ตำแหน่งงานว่าง


  เบอร์ติดต่อ: 02-751-4750 ต่อ 101 .                                      

  hrd-yct@yanmar.com                                                       

  บริษัท ยันม่าร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์) จำกัด สำนักงานใหญ่

1858/113,115,116 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.