ขั้นตอนการดาวน์โหลดเอกสาร

ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ต่าง ๆ  ตามเรื่องที่ท่านต้องการ พร้อมแนบเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับแบบฟอร์มนั้น ๆ ตามที่บริษัทกำหนดไว้ และจัดส่งชุดเอกสารทั้งหมดกลับมายังบริษัทฯ ตามที่อยู่ดังนี้

 • ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร และช่องทางการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม   
 •  
 • แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์ 1638 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. 17.30 น. หรือ
 • ฝากข้อความของท่านไว้ YCT Website “คลิก”
 •  
 • บริษัท ยันม่าร์ แคบปิตอล ( ไทยแลนด์ ) จำกัด
 • ( แผนกบริการลูกค้า )
 • เลขที่ 1858 /113,115,116
 • อินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 26
 • ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
 • กรุงเทพ ฯ 10260

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์ม จำนวนหน้า

ชุดเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์รถแทรกเตอร์

 
แบบฟอร์มแจ้งขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล (ชื่อ-นามสกุล / ที่อยู่ - เบอร์ติดต่อ) 1 หน้า
แบบฟอร์มขอสำเนาเอกสาร 1 หน้า
เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ 1 หน้า
หนังสือมอบอำนาจ 2 หน้า
บริษัท ยันม่าร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่ 1858/113, 115, 116 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 26
ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0115552007416
สำนักงานใหญ่