คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการของบริษัท ยันม่าร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์ ) จำกัด ท่านสามารถเข้าดูข้อมูลเบื้องต้นในส่วนนี้ เพราะอาจมีคำตอบที่ท่าน ต้องการทราบ ท่านสามารถเข้ามาอ่านเพื่อเป็นความรู้ได้  หรือกรณีที่มีคำถามอื่น ๆ

ท่านสามารถฝากคำถามของท่านไว้ที่  ติดต่อสอบถาม

Q   ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลสัญญาเช่าซื้อ / ค่างวด / ใบแจ้งหนี้ /ใบเสร็จรับเงิน จากช่องทางใดได้บ้าง

ผ่านทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์ 1638 ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่ วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 8.30-17.30 น. หรือผ่านทางระบบ IVR ดังนี้

  • กด 1  ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า ,แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล
  • กด 2  สอบถามเรื่องค่างวด และใบแจ้งหนี้
  • กด 3 สอบถามรายละเอียด งานทะเบียน ประกัน และ พ.ร.บ.
  • กด 4 สอบถามเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงิน
  • กด 0 แนะนำการบริการเรื่องอื่นๆ

 

Q    หากไม่มีแบบฟอร์มการชำระเงิน จะสามารถชำระค่างวดได้ทางใดบ้าง

ลูกค้าสามารถโทรเบอร์ 1638 กด 2 ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. เพื่อสอบถามเรื่องค่างวด และใบแจ้งหนี้ หรือ ใช้บัตรชำระเงินที่บริษัทฯจัดส่งให้ใช้ในการชำระค่างวดได้

 

Q    ลูกค้าสามารถชำระค่างวดก่อนกำหนดชำระได้หรือไม่

ลูกค้าสามารถชำระค่างวดล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดชำระได้ และลูกค้าจะได้รับสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่มีประวัติการชำระดีในอนาคต

 

Q   ลูกค้าต้องการชำระค่างวดล่วงหน้าเพื่อปิดสัญญาก่อนกำหนดทำได้หรือไม่ และต้องดำเนินการอย่างไร

สามารถชำระค่างวดล่วงหน้าเพื่อปิดบัญชีก่อนกำหนดได้ โดยโทรติดต่อที่เบอร์ 1638 กด 2 ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

 

Q   ลูกค้าสามารถแบ่งชำระค่างวดได้หรือไม่

ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถชำระค่างวดที่ต้องชำระเต็มจำนวน ลูกค้าสามารถโทรติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 1638 กด 2 และลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าปรับที่เกิดขึ้นจากจำนวนเงินที่ค้างชำระ

 

Q   ลูกค้าสามารถชำระค่างวดได้ที่ไหนบ้าง

ปัจจุบันลูกค้าสามารถชำระค่างวดได้ที่ ธนาคาร ธกส.  ธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารกสิกรไทย และช่องทางการชำระเงินทางอินเตอร์เน็ตที่ธนาคารแต่ละแห่งเปิดให้บริการ (สอบถามจากธนาคาร) ที่ทำการไปรษณีย์ และ เคาน์เตอร์เซอร์วิส

 

Q   กรณีที่ลูกค้ามีสัญญาเช่าซื้อมากกว่า 1 สัญญา และเกิดความผิดพลาดในการชำระผิดสัญญาจะต้องดำเนินการอย่างไร

ลูกค้าจะต้องโทรแจ้งที่เบอร์ 1638 กด 1 ในเวลาทำการจันทร์ -ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. โดยทันที หรือในวันเปิดทำการ โดยเก็บเอกสารในการชำระเงินครั้งนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการแสดงต่อเจ้าหน้าที่ต่อไป