คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการของบริษัท ยันม่าร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์ ) จำกัด ท่านสามารถเข้าดูข้อมูลเบื้องต้นในส่วนนี้ เพราะอาจมีคำตอบที่ท่าน ต้องการทราบ ท่านสามารถเข้ามาอ่านเพื่อเป็นความรู้ได้  หรือกรณีที่มีคำถามอื่น ๆ

ท่านสามารถฝากคำถามของท่านไว้ที่  ติดต่อสอบถาม

Q    หากทำป้ายเหล็กชำรุด หรือป้ายภาษีสูญหาย ต้องทำอย่างไร 

ท่านต้องดำเนินการคัดป้ายทะเบียนใหม่กับกรมการขนส่งทางบก แต่หากต้องการให้บริษัทฯ คัดป้ายทะเบียนใหม่

 • 1. ท่านต้องแจ้งความเอกสารสูญหายที่ สน. หรือ สภอ. ใกล้บ้าน
 • 2. ติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2744-2500 หรือ เบอร์ 1638 กด 0 ในเวลาทำการจันทร์-ศุกร์
 •  เวลา 8.30-17.30 น เพื่อขอแบบฟอร์มการชำระค่าธรรมเนียม
 • 3. ชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่บริษัทกำหนด
 • 4. ผู้เช่าซื้อจัดเตรียมเอกสาร และต้องลงนามด้วยปากกาสีน้ำเงินในเอกสารดังต่อไปนี้
  • - สำเนาบัตรประชาชนของผู้เช่าซื้อ
  • - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เช่าซื้อ
  • - หนังสือมอบอำนาจ (คลิกที่นี่)
  • - หลักฐานการชำระเงิน
 • 5. จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ แบบลงทะเบียน มาที่
  • แผนกทะเบียน บริษัท ยันมาร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์) จำกัด
  • เลขที่ 1858/ 113,115,116 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

 

Q    เอกสารที่จะต้องเตรียมเอกสารให้กับทางบริษัทฯ ในการดำเนินการคัดแผ่นป้ายทะเบียนใหม่มีอะไรบ้าง

 • 1. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้เช่าซื้อ)
 • 2. หนังสือมอบอำนาจ (ผู้เช่าซื้อ)
 • 3. บันทึกยืนยันการขอจดทะเบียนรถแทรกเตอร์ที่ใช้ในงานเกษตรกรรม
 • 4. หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม