คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการของบริษัท ยันม่าร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์ ) จำกัด ท่านสามารถเข้าดูข้อมูลเบื้องต้นในส่วนนี้ เพราะอาจมีคำตอบที่ท่าน ต้องการทราบ ท่านสามารถเข้ามาอ่านเพื่อเป็นความรู้ได้  หรือกรณีที่มีคำถามอื่น ๆ

ท่านสามารถฝากคำถามของท่านไว้ที่  ติดต่อสอบถาม

Q    กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร, เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ จะต้องดำเนินการอย่างไร

ท่านสามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลลูกค้า (คลิกที่นี่) ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยกรอกข้อมูลและเตรียมเอกสารแนบตามที่ระบุในแบบฟอร์มฯ และส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาที่

  • บริษัท ยันมาร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์) จำกัด
  • เลขที่ 1858/ 113,115,116 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260  
  • หรือ ทาง Fax. ที่เบอร์ 02-751-4755